Bugun...Alevi derneklerinden Milli egitim bakanına büyük tepki

Tarih: 11-10-2017 13:23:42 + -


Milli Eğitim Bakanlığının 2017-2018 Eğtim ve Öğretim Yılı 12.sınıflar için hazırlayıp okullara dağıttığı din kültürü ve ahlak bilgisi ders Kitabının 72. Sayfasında Nusayrilik başlığı adı altında, biz Arap kökenli Aleviler hakkında, bizlerce ve tüm alevi inanışına sahip insanlarca kabul edilemeyecek aslı olmayan, ayrıştırıcı, aşağılayıcı ve özellikle bizleri islam dininin dışında bir inanışa sahip kimselermiş gibi göstermesini asla kabul etmiyoruz .


Alevi derneklerinden Milli egitim bakanına büyük tepki

Adana ALEVİ dernekleri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisinde yer alan ifadelerle ilgili dernek binasında basın açıklaması yaptılar. Basın açıklamasını okuyan

ASDA Başkanı Kenan İSKENDER açıklamasında,Milli Eğitim Bakanlığının 2017-2018 Eğtim ve Öğretim Yılı 12.sınıflar için hazırlayıp okullara dağıttığı din kültürü ve ahlak bilgisi ders Kitabının 72. Sayfasında Nusayrilik başlığı adı altında, biz Arap kökenli Aleviler hakkında, bizlerce ve tüm alevi inanışına sahip insanlarca kabul edilemeyecek aslı olmayan, ayrıştırıcı, aşağılayıcı ve özellikle bizleri islam dininin dışında bir inanışa sahip kimselermiş gibi göstermesini asla kabul etmiyoruz diyerek sözlerini şöyle sürdürdü;

Gerçek dışı ve iftira ve suç kastı ile kaleme alınmış bu yazıda, Biz Aleviler hakkında, Hz Ali’yi ilah olarak kabul ettiğimiz, Muhammed B.Nusayr’ı peygamber saydığımız, Şehadetimizin Ali’den başka ilah bulunmadığına şehadet ederim şeklinde tanımladığımız, bu nedenle Hristiyanlarda olduğu gibi bir tür teslis inancının olduğu iddia edilerek, bizlerin İSLAM DİNİNİN DIŞINDA bir inanışa sahip olduğumuz iddia edilmiştir.

Hz İbrahim’den  (A.S) bu yana değişmeyen Namaz,Oruç ve Hac  ibadetlerinin, biz Alevilerde namazın Sadece Dua, Orucun sessizlik ve Hac İbadetinin de dini liderlerin mezarını ziyaret etmekten   ibaret olduğu iddia edilmiştir.  Bu Asılsız, çirkin ve aşağılayıcı iddialarla Arap kökenli Aleviler’in İslamın Şartlarına inanmadıkları yalanı   ile  taze genç beyinler yıkanmak istenerek topluma kin ve nefret tohumları atılmak istenmektedir.

Yine suç teşkil eden ve iftira nitelikli bu yazıda, bazı Alevilerin Hz.Ali’nin Güneş’te, bir kısmının da Ay’da oturduğuna inandıkları şeklinde
hayal dünyasını zorlayan inanışlara sahip olduğu iddia edilmiştir.

Siyonist ve emperyalist İslam dini düşmanlarınca, Ortadoğu coğrafyasının Mezhep Savaşına sürüklenmeye çalışıldığı bu dönemde, aşağılayıcı iftira ve
ötekileştirici olan bu yazıda, Arap Alevilerin yaşadığı şehirlerin de telaffuzu yapılarak, Adeta Sapık Dinci terör örgütlerinin açık hedefi haline getirilmeye çalışılmıştır.

Biz Aleviler Kuran-ı Kerime, Hz. Muhammed’e ve onun Ehl-i Beytine Koşulsuz bağlı olduğumuzu her ortamda haykırdık ve bu sarsılmaz sadakatimizi az bir dünya malı karşılığında satmadık satanlardan da olmadık.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 15.04.2009 tarih ve 52 sayılı kararı ile 2010-2011 öğretim yılından başlayarak 5 yıl süreyle 12.
Sınıflarda okutulan yazarlığını KENAN DEMİRTAŞ’IN yaptığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabında biz Arap Aleviler tamamıyla islam dinine sıkı
sıkıya bağlı kişiler olarak tanımlanmıştı.

Her ne olduysa yine KENAN DEMİRTAŞ’ın kaleme aldığı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 15.07.2015 tarih ve 53 sayılı kararı ile
2016-2017 öğretim yılından başlayarak 5 yıl süreyle 12. Sınıflarda okutulacak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabında biz Arap Aleviler hakkında önceki yayında yer alan gerçek bilgiler çıkartılmış, yerine saçma sapan, gerçekle alakası olmayan hakaret dolu yalan bilgilere yer verilmiştir.

Bu iftira ve hakaretlerin yanlışlıkla yayınlanmış olduğuna inanmıyoruz.Her iki baskının yazarı aynı kişiyken, her iki baskının Editörü ile Rehberlik ve
Gelişim Uzmanı da aynı kişilerdir.

Bilgi adı altında sunulan gerçek dışı ve iftiradan  ibaret bu yazı ile Ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası antlaşmalar ihlal edilmiş,  T.C. Anayasasına
ve TCK’nuna göre de açıkça suç işlenmiştir.

*Türkiyenin** de taraf olduğu, **AİHS’nin 9.maddesi gereğince*
Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. Din özgürlüğü, devletin müdahalelerine ve dinsel konulardaki vesayetine karşı bireyi koruyucu bir
haktır. Bu konuda devlet yansız kalmak zorundadır.

*Kişisel ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin 18. maddesinin 2. fıkrası da*: Hiç kimseye, bir dine sahip olma yahut kendi seçtiği bir din yahut inancı benimsene özgürlüğünü ihlal edici baskıda bulunulamaz hükmünü taşımaktadır.

AİHM kararları doğrultusunda zorunlu din dersi kitaplarında nesnel, çoğulcu ve farklı dinler ya da inanışlara ilişkin yeterli bilgi verildiği iddiası adı altında biz Arap Alevilerin aşağılanması ve İslam dini dışında farklı bir İnanışa sahipmiş gibi gösterilmesi ile uluslararası sözleşmeler ihlal edilerek suç işlenmiştir.

*T.C.Anayasasının** Din ve Vicdan Hürriyeti başlıklı 24.maddesi de* “Herkes,vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse, ibadete, dini
ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.”


İslam Dinine sıkı sıkıya bağlı Arap aleviler hakkında bu uydurma yalan yanlış iftiralarla açıkça Anayasal suç işlendiği gibi,   Alevileri bu uydurma yazılarla tanıyacak bireylerde, biz Alevilere yönelik yanlış düşüncelerin oluşacağı, bizlere karşı kin ve nefretin oluşacağı da muhakkaktır.

Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa
alenen tahrik eden kimselerin bu eylemleri de TCK’nın 216.maddesi gereğince suç olarak tanımlanmıştır.

Arap Alevileri aşağılayan, toplumun farklı kesimlerini bizlere karşı aleni bir şekilde kin ve düşmanlığa tahrik eden gerçek dışı açıklamaları içeren
bu kitabın toplatılması ve sorumlular hakkında yasal işlemlerin başlatılması için Mersin Mlv. Sayın Aytuğ Atıcı tarafından Mersin C.Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulmuştur. Biz Alevi inanışına tabi sivil toplum kuruluşları da bu davanın müdahili ve takipçisi olacağız
 *Biz Aleviler  Kuran-ı Kerime, Hz. Muhammed’e ve onun **Ehl**-i Beytine **bağlı**,İslam** kültürünün ve tarihinin ayrılmaz bir parçası olarak**, inancımıza ve toplumumuza yapılan gerçek dışı haksız iftira nitelikli, ötekileştiren, toplumda kin ve nefrete yol açan yazı ve bilgilerin yargı kararına gerek kalmaksızın düzeltilmesini  ve bu  bilgileri içeren kitapların toplatılmasını buradan ilgililerden  haklı olarak talep etmekteyiz.*

Alevi toplumuna yönelik baskı ve sindirme politikaları yüzlerce yıldır sistematik olarak devam etmekte ve farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır.
Önceleri kılıç zoruyla başlayan bu uygulamalar sonraları yalan, iftira evleri işaretleme ve aşağılama, daha sonraları da gelişen teknolojiyle
birlikte internet ortamında yazılar, basın yayın ve ders kitapları ile iftira atma ve nihayetinde “SABAH NAMAZI” operasyonları ile  Alevi Kurum
Yöneticilerine karşı   haksız gözaltılarla devam etmektedir.

Hiçbir gerekçe gösterilmeden Ana Fatma Cemevi başkanımız sayın Hasan Altun 09.10.2017Salı günü sabah saat 06:30 sularında evinde gözaltına alınmıştır.
Peki Hasan Altun ne yapmıştır?
KHK'larla eğitim sistemindeki yapılan değişiklerle yenilenen müfredat ile Alevi Asimilasyonuna karşı çıkarak, eğitim sistemindeki çarpıklığa karşı 17 Eylül 2017’de İstanbul’da yapılan tamamen yasal ve demokratik olan mitinge katılmış ve destek vermiştir. Hasan Altun Yas-ı Kerbela orucunda hizmetler yürütmüş ve  aşure lokması yapıp halka dağıtmıştır. Canları cemevine davet ederek Cem yaptırmıştır. DAD Mamak şube başkanı Ana Fatma Cemevinde bu hizmetleri yürütmekten başka bir "Faaliyet" yapmamıştır.

Bizler arkadaşımızın derhal serbest bırakılmasını ve Alevi kurumlarına yapılan bu saldırıların son bulmasını istiyoruz. Hasan canımızın durumuyla
ilgili tüm gelişmelerinin takipçisi olacağımızı ve bütün süreci de sahipleneceğimizi beyan ediyoruz.

Aşağıda imzası bulunan biz alevi kurumları olarak, MEB bu çirkin tavrını ve biz alevi canlara yönelik haksız gözaltıları şiddetle kınadığımızı ,kamuoyuna saygı ile ilan ediyoruz.
Kaynak: www.ikrarhaber.com

Editör: Yusuf kahraman

Bu haber 122 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

DİĞER ALEVİ HABERLERİ Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
 • BUGÜN
 • BU HAFTA
 • BU AY
SON YORUMLANANLAR
FOTO GALERİ
 • Direksiyon egitim emekcileri
  Direksiyon egitim emekcileri
 • Etkinlikler
  Etkinlikler
 • Doğa ve İnsan
  Doğa ve İnsan
 • Toplumsal degerler ve sosyal yaşam'dan kesitler
  Toplumsal degerler ve sosyal yaşam'dan kesitler
 • Siyaset dünyası
  Siyaset dünyası
 • FANTASTİK
  FANTASTİK
 1. Direksiyon egitim emekcileri
 2. Etkinlikler
 3. Doğa ve İnsan
 4. Toplumsal degerler ve sosyal yaşam'dan kesitler
 5. Siyaset dünyası
 6. FANTASTİK
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • CHP Adana İl başkanı Ayhan Barut'un Sarıçam ilçe kongresinde yaptığı konuşmayı izleyebilirsiniz.
  CHP Adana İl başkanı Ayhan Barut'un Sarıçam ilçe kongresinde yaptığı konuşmayı izleyebilirsiniz.
 • Kılıçdaroğlu,Hacı Bektaş Veli Anma Etkinliginde konuşuyor
  Kılıçdaroğlu,Hacı Bektaş Veli Anma Etkinliginde konuşuyor
 • Kılıçdaroglu,Evrensel Aşure matem merasiminde konustu
  Kılıçdaroglu,Evrensel Aşure matem merasiminde konustu
 • Feridun Düzağaç konseri görkemli geçti
  Feridun Düzağaç konseri görkemli geçti
 • CHP Çukurova ilçe’de yeni başkan Ali Uçar oldu
  CHP Çukurova ilçe’de yeni başkan Ali Uçar oldu
 • Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Kurultayı açış konuşması
  Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Kurultayı açış konuşması
 1. CHP Adana İl başkanı Ayhan Barut'un Sarıçam ilçe kongresinde yaptığı konuşmayı izleyebilirsiniz.
 2. Kılıçdaroğlu,Hacı Bektaş Veli Anma Etkinliginde konuşuyor
 3. Kılıçdaroglu,Evrensel Aşure matem merasiminde konustu
 4. Feridun Düzağaç konseri görkemli geçti
 5. CHP Çukurova ilçe’de yeni başkan Ali Uçar oldu
 6. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Kurultayı açış konuşması
VİDEO GALERİ